Επιθεωρήσεις- Πορεία Ελέγχων

Φορέας Έργου Δήμος Ερμιονίδας
ΑΑ Επιθεωρούμενου Έργου 3907
Ημερομηνία επιθεώρησης ή ημερομηνία έναρξης επιθεώρησης 17/06/2022
Αρχή που διενήργησε τον Έλεγχο Περιφέρεια Πελοποννήσου
Η Επιθεώρηση Διενεργήθηκε βάσει του ετήσιου προγράμματος τακτικών περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων
Αρχικά ευρήματα ελέγχου ΟΧΙ
Το έγγραφο με το οποίο ολοκληρώθηκε ο έλεγχος -ΛΙΜΑΝΙ-ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ-ΑΑ.pdf
Αριθμός Επιθεώρησης 705852
Ημ/νία Καταχώρισης Επιθεώρησης 19 Μαΐου, 2023