Αναρτημένες Αποφάσεις

Άδειες Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

Εμφανίζονται 1 - 20 από 14959 1 2 3 748
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Θέμα Ομάδα Έργου Περιφέρεια Αρχείο
704794 26-09-22 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 195798-03-08-22 (ΑΔΑ: ΩΣΗ8ΟΡ1Υ-ΚΨ7) Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης που αφορά την εκμετάλλευση Λατομείου Αδρανών υλικών, και των συνοδών του έργων α) Μονάδα Αποθήκευσης μη επικίνδυνων & Μονάδα Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων από Εκσκαφές Κατασκευές και Κατεδαφίσεις ΑΕΚΚ β) Μονάδα Ασφαλτομίγματος γ) Μονάδα παραγωγής Σκυροδέματος, εντός της Δημοτικής Λατομικής Περιοχής στην θέση «Ξηρόλακκας», στο ΔΔ Βαρβάρας, του Δήμου Αριστοτέλη (πρώην Δήμου Αρναίας), της ΠΕ Χαλκιδικής, συνολικής έκτασης εμβαδού 99.924,82τ.μ. και βρίσκεται εντός της Ζώνης Ειδικής Προστασίας με κωδικό GR1220009, με ΠΕΤ 2110640428. Φορέας εκμετάλλευσης Α.Τ.Ε.Χ. ΑΦΟΙ ΑΡΓΥΡΟΥ Ο.Ε Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
704793 23-09-22 ΑΠΟΦΑΣΗ ΈΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ: «ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ-Χ (140 0454)» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΒΟΡΕΙΝΟ", ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Ομάδα 12η - Ειδικά έργα και δραστηριότητες Αττικής gov.gr
704792 23-09-22 Παράταση διάρκειας ισχύος των περιβαλλοντικών όρων, που έχουν επιβληθεί με τη με αριθ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Κ.Μ. 11069-2014-20.1.2015-(ορθή επανάληψη 7.5.2015) Α.Ε.Π.Ο., της δραστηριότητας «Πλωτή μυδοκαλλιέργεια με το σύστημα long-line στη θέση H10 της θαλάσσιας περιοχής της Τ.Κ.Κλειδίου, της Δ.Ε.Πλατέος, του Δ.Αλεξάνδρειας, της Π.Ε.Ημαθίας, σε έκταση 15στρ. και δυναμικότητας έως 110τον.-έτος», σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2, παρ.8γ, του Ν.4014-2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 163 του Ν.4951-2022 και ισχύει. Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
704791 23-09-22 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Προσωρινή αποθήκευση πετρελαιοειδών καταλοίπων» στην παραλία Μαΐστρου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, που λειτουργεί στις εγκαταστάσεις της ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΪΛ ΑΕΒΕΠ στην παραλία Μαΐστρου Αλεξανδρούπολης Ν. Έβρου Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
704790 23-09-22 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για το έργο: «Μονάδα κομποστοποίησης οργανικών αποβλήτων, μονάδα επεξεργασίας μη επικινδύνων αποβλήτων προς παραγωγή βιοαερίου και μονάδα ηλεκτροπαραγωγής με καύση βιοαερίου εγκατεστημένης ισχύος 999kW», της εταιρείας «ΞΑΝΘΗ ΚΑΡΑΝΤΑΚΟΥ & ΣΙΑ ΙΚΕ» με διακριτικό τίτλο «ΒΙΟΜΑΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» στη θέση Ψηλοράχη Δ.Ε. Αστακού, Δήμου Ξηρομέρου στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας. Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Δυτικής Ελλάδας gov.gr
704789 23-09-22 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο «Λιμένας Γαϊου Παξών» Ομάδα 3η - Λιμενικά έργα Ιονίων Νήσων gov.gr
704788 23-09-22 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του έργου: "4 Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Σ.Π.Η.Ε.) συνολικής ισχύος 302,4 MW με τα συνοδά έργα τους και διασυνδετική γραμμή μεταφοράς 150 kV σε νέο Κ.Υ.Τ., στις θέσεις: 1. Α-Π ισχύος 100,8 MW (24 Α-Γ) στη θέση «Λαγός - Πύργος - Αλώνια» της Δ.Ε. Διδυμοτείχου & Ορεστιάδας του Δήμου Διδυμοτείχου & Ορεστιάδας. 2. Α-Π ισχύος 63,0 MW (15 Α-Γ) στη θέση «Τρανή Ράχη – Χέρσος Λόφος – Πηγάδια» της Δ.Ε. Διδυμότειχου, Μεταξάδων & Ορεστιάδας των Δήμων Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας. 3. Α-Π ισχύος 46,2 MW (11 Α-Γ) στη θέση «Αλμυρές – Πάγος» της Δ.Ε. Κυπρίνου του Δήμου Ορεστιάδας. 4. Α-Π ισχύος 92,4 MW (22 Α-Γ) στη θέση «Φύλακες – Αετός – Μαυροχώματα» της Δ.Ε. «Βύσσας – Κυπρίνου» του Δήμου Ορεστιάδας, της εταιρείας "GREEN VOLT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.", και τα οποία ανήκουν διοικητικά στην Π.Ε. Έβρου, Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
704787 23-09-22 Τροποποίηση της με Α.Π. 8788-18.01.2022 (ΑΔΑ: 9ΓΑΘΟΡ10-4ΡΓ) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας για το έργο: «Εγκατάσταση και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ), ισχύος 274,89 MW στην θέση ‘ΤΣΟΥΜΑ-ΤΡΙΣΤΡΑΤΟ-ΠΟΥΡΝΑΡΙ’ και υποσταθμού Υ-Σ ανύψωσης τάσης 33-150 KV, φερόμενης ιδιοκτησίας της ‘CENTRAL GREECE DEVELOPMENT 1 M.I.K.E.’, στην Τ.Κ. Μεγάλου Μοναστηρίου, της Δ.Ε. Αρμενίου, του Δήμου Κιλελέρ, της Π.Ε. Λάρισας και στην Τ.Κ. Μικρού Περιβολακίου, της Δ.Ε. Φερών, του Δήμου Ρήγα Φεραίου, της Π.Ε. Μαγνησίας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας». Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Θεσσαλίας gov.gr
704786 23-09-22 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του έργου: «Κατασκευή και λειτουργία συγκροτήματος τεσσάρων Αιολικών Σταθμών Παράγωγης Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) στη θέση “Πυργάκια” ισχύος 46,2 MW, στη θέση “Κάμπλος” ισχύος 33,6 MW, στη θέση “Όλυμπος” ισχύος 71,4 MW και στη θέση “Γκράβες” ισχύος 63 MW και των συνοδών τους έργων στη Δ.Ε. Διρφύων, του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων, στις Δ.Ε. Ερέτριας και Αμαρυνθίων του Δήμου Ερέτριας και στις Δ.Ε. Κύμης και Κονίστρων, του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου, της Π.Ε. Ευβοίας». Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Στερεάς Ελλάδας gov.gr
704785 22-09-22 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή & λειτουργία του έργου A2-10ης Ομάδας (α-α2): «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 41,60MW, στη θέση «ΒΑΤΣΙΝΙΑ ΠΟΝΤΙΝΗΣ» της Δ.Ε. Βεντζίου, του Δήμου Γρεβενών, της Π.Ε. Γρεβενών, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Δυτικής Μακεδονίας gov.gr
704784 22-09-22 Παράταση διάρκειας ισχύος των περιβαλλοντικών όρων, που έχουν επιβληθεί με τη με αριθ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Κ.Μ. 4862-22.7.2020 Α.Ε.Π.Ο., της δραστηριότητας «Πλωτή μυδοκαλλιέργεια με το σύστημα long-line στη θέση Π28 της θαλάσσιας περιοχής της Τ.Κ.Μακρυγιάλου, της Δ.Ε.Μεθώνης, του Δ.Πύδνας-Κολινδρού, της Π.Ε.Πιερίας, σε έκταση 10στρ. και δυναμικότητας έως 76,72τον.-έτος (ΠΕΤ 1912222526)», σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2, παρ.8β και 8γ, του Ν.4014-2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 163 του Ν.4951-2022 και ισχύει. Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
704783 22-09-22 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Π.Ο.) για το έργο «Υφιστάμενη τυροκομική μονάδα δυναμικότητας επεξεργασίας 9,5 τόνων αιγοπροβείου γάλακτος ανά ημέρα, ιδιοκτησίας «Ν. ΝΑΚΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.» σε γήπεδο εμβαδού 22.420,29 τ.μ., στη θέση «Παλιαυλή» του Τ.Κ. Αμπελακίου, Δ.Ε. Αμφιλοχίας του Δήμου Αμφιλοχίας της Π.Ε. Αιτ-νίας». Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Δυτικής Ελλάδας gov.gr
704782 21-09-22 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή & λειτουργία του έργου Α2-10ης & 2ης Ομάδας : «Mικρό Υδροηλεκτρικό έργο (ΜΥΗΕ) ισχύος 100ΚW στη θέση ‘Σίμος Ιωαννίδης’ της Δ.Ε. Φλώρινας του Δήμου Φλώρινας, της Π.Ε. Φλώρινας, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.» Φορέας του έργου: «Υδροηλεκτρική Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία» με δ.τ. «Υδροηλεκτρική ΙΚΕ» Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Δυτικής Μακεδονίας gov.gr
704781 21-09-22 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου A2-10ης Ομάδας (α-α 2α): «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 13,99MW στη θέση “Βατερό” Δ.Ε. Κοζάνης Δήμου Κοζάνης, Π.Ε. Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». Φορέας του έργου: «EDPR ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΑΣ 2 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και δ.τ.« EDPR ΕΛΛΑΣ 2» Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) έργου 2107586626 Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Δυτικής Μακεδονίας gov.gr
704780 21-09-22 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή & λειτουργία του έργου A2-10ης Ομάδας (α-α 2): «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 60,36MW στη θέση ‘ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΡΩΠΟΛΗ ΠΟΝΤΙΝΗΣ’ Τοπικής Κοινότητας Ποντινής, Δημοτικής Ενότητας Βεντζίου, Δήμου Γρεβενών, Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». Φορέας του έργου η εταιρεία: “AURUM 3 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.” Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) έργου : 2111651325 Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Δυτικής Μακεδονίας gov.gr
704779 21-09-22 Ανανέωση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 6045-75506-14-10-2008 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.),όπως ισχύει, υφιστάμενης μονάδας εκτροφής τσιπούρας – λαβρακιού σε πλωτούς κλωβούς, φερόμενης ιδιοκτησίας της ¨ΥΔΡΟΒΙΟΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Ε.Π.Ε.¨, σε θαλάσσια έκταση 10στρ. στην θέση ¨Όρμος Λημνιώνα¨, της Τ.Κ. Μηλίνης, της Δ.Ε. Σηπιάδος, του Δ. Νοτίου Πηλίου, της Π.Ε. Μαγνησίας & Β. Σποράδων, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες Θεσσαλίας gov.gr
704778 21-09-22 Τροποποίηση της αρ. πρωτ. 172056-27.09.2021 (ΑΔΑ ΩΥ01ΟΡ1Φ-ΡΚΕ) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.), για το έργο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Τ.Κ. Δάφνης της Δ.Ε. Παΐων, του Δήμου Καλαβρύτων, Π.Ε Αχαΐας» (ΠΕΤ=2002256523) Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Δυτικής Ελλάδας gov.gr
704777 21-09-22 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Ηλεκτροπαραγωγικοί Σταθμοί Κατανεμόμενης Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΑΜΠΗΕ) συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 93MW με χρήση συσσωρευτών – 60MW φωτοβολταϊκά στις θέσεις ¨Κεφάλι¨ και ¨Βιτσιλιά¨ με κοινό Υποσταθμό Ανύψωσης Μέσης - Υψηλής Τάσης στη θέση ¨Δασονάρι¨ Δήμου Σητείας Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου Περιφέρειας Κρήτης» της εταιρείας DIREEN ΑΕ Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κρήτης gov.gr
704776 21-09-22 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 7680-4.11.2020 (ΑΔΑ: ΨΣΙΗΟΡ1Υ-077) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την «Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής βιοαερίου με αναερόβια χώνευση μη επικίνδυνων αποβλήτων και αγροτικών πρώτων υλών προς παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 999 kW», της εταιρείας ΒΙΟΤΕΚ ΙΚΕ, που προτείνεται να εγκατασταθεί στο με αριθ. 592Α αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Νεοχωρούδας, θέση Αμμότοπος, ΔΕ Καλλιθέας, του Δήμου Ωραιοκάστρου, ΠΕ Θεσσαλονίκης, ΠΚΜ Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
704775 21-09-22 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την λειτουργία του έργου: «Υβριδικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 32MW Αιολικό και 15MW Συσσωρευτές (εγγυημένη) ισχύς στη θέση ‘Πελεκάνος’ του Δήμου Ρόδου, Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με φορέα έργου την εταιρεία ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΙΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» Ομάδα 12η - Ειδικά έργα και δραστηριότητες Νοτίου Αιγαίου gov.gr
Εμφανίζονται 1 - 20 από 14959 1 2 3 748