← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
62Κ8ΟΡ1Ι-8ΨΩ
Αρ. πρωτοκόλλου
8205
Ημερομηνία Καταχώρησης
26-03-24
Θέμα
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο: “Έργα Διευθέτησης επί του συμπλέγματος των ρεμάτων Ψαλιδόκαμπου, «Ποτός», «Ρίχτης», «Καλικούρια» και την αντιπλημμυρική προστασία της ευρύτερης περιοχής, στην περιοχή της παραλίας Τραουνού, στην Δ.Κ. Καλυθιών, της Δ.Ε. Καλλιθέας, του Δήμου Ρόδου, ΠΕ Ρόδου, Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, με φορέα έργου την Δ-νση Τεχνικών Έργων Δωδ-σου Περιφέρειας Ν. Αιγαίου και ενδιαφερόμενη για την επίσπευση του, την εταιρεία «AFANDOU GOLF ΜΟΝ. Α.Ε. – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»” (ΠΕΤ 2305946622).
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
Φορέας έργου
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/62Κ8ΟΡ1Ι-8ΨΩ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Νέα άδεια
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
15
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Γραμμικό έργο εντός ορίων Δήμου
Δήμος
Ρόδου
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Δωδεκανήσου
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
36.309830
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
28.188440
NATURA 2000
ΟΧΙ
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
24495