← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Ψ1Ψ5ΟΡ1Υ-Ν2Α
Αρ. πρωτοκόλλου
150460
Ημερομηνία Καταχώρησης
13-11-23
Θέμα
Έγκριση Περιβαλλοντικών Ορών του υφιστάμενου έργου: «Εγκατάσταση Παραγωγής Μονωτικών Υλικών από εξηλασμένη Πολυστερίνη και ορυκτές ίνες» της εταιρίας «RAVAGO HELLAS ΜΑΒΕΕ» στον οικισμό Σεβαστή ΔΕ Κορινού του Δήμου Πιερίας Π.Ε. Πιερίας Π.Κ.Μ.» (ΠΕΤ: 2210844623)
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
RAVAGO HELLAS ΜΑΒΕΕ
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ψ1Ψ5ΟΡ1Υ-Ν2Α/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Νέα άδεια
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
9.136
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΝΑΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Κατερίνης
Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας
Νομαρχία
Πιερίας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
376730.00
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4467510.00
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
40.351650
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
22.550200
NATURA 2000
ΟΧΙ
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
23792