← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
61ΖΙΟΡ1Γ-Ρ00
Αρ. πρωτοκόλλου
6649
Ημερομηνία Καταχώρησης
17-03-23
Θέμα
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), που αφορά την : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ «ΡΑΧΗ ΣΤΕΡΜΟΥ 3», ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 25MW, ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΡΑΧΗ ΣΤΕΡΜΟΥ» ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΩΝ, ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ & ΑΧΕΡΟΝΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ & ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» με φορέα υλοποίησης την εταιρεία «GREEN REPOWER PHOTOVOLTAIC M.I.K.E.»
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
Φορέας έργου
GREEN REPOWER PHOTOVOLTAIC ΜΙΚΕ
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/61ΖΙΟΡ1Γ-Ρ00/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Νέα άδεια
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
2
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Σουλίου
Περιφέρεια
Ηπείρου
Νομαρχία
Θεσπρωτίας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
200717.99
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4359316.13
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
39.334140
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
20.529540
NATURA 2000
ΟΧΙ
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
22494