← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΨΡΚΝΟΡ1Γ-9ΞΩ
Αρ. πρωτοκόλλου
6628
Ημερομηνία Καταχώρησης
16-03-23
Θέμα
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) που αφορά Αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 21,6MW και τα συνοδά του έργα (Οδοποιία - Διασύνδεση) στη θέση «Απόφαση Πριόνια», της Δ.Ε Φιλιατών του Δήμου Φιλιατών της Π.Ε Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου (ΠΕΤ: 2203739525)<br /> Φορέας της δραστηριότητας: «GREEN VELOCITY 2 M.I.K.E.»
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
Φορέας έργου
GREEN VELOCITY 2 MIKE
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΡΚΝΟΡ1Γ-9ΞΩ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Νέα άδεια
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
1
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Φιλιατών
Περιφέρεια
Ηπείρου
Νομαρχία
Θεσπρωτίας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
194928
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4405980
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
39.751770
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
20.441090
NATURA 2000
ΝΑΙ
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
22491