← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
9ΗΘ5ΟΡ10-ΛΑΗ
Αρ. πρωτοκόλλου
4842
Ημερομηνία Καταχώρησης
24-01-23
Θέμα
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για τη μονάδα αποθήκευσης, εμφιάλωσης και διακίνησης αερίων καυσίμων (υγραερίου), φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε.», που βρίσκεται στο Ο.Τ. 12, στη ΒΙ.ΠΕ Λάρισας, στον Δήμο Τεμπών, στην Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
Φορέας έργου
ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΕ
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/9ΗΘ5ΟΡ10-ΛΑΗ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Νέα άδεια
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
205
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΝΑΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΝΑΙ
Seveso
Seveso - Lower tier
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Τεμπών
Περιφέρεια
Θεσσαλίας
Νομαρχία
Λάρισας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
370093.11
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4402873.42
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
39.768490
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
22.485020
NATURA 2000
ΟΧΙ
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
22161