← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΩΖ2ΖΟΡ1Υ-ΚΨΘ
Αρ. πρωτοκόλλου
9559
Ημερομηνία Καταχώρησης
20-01-23
Θέμα
Έγκριση Περιβαλλοντικών Ορών για την επέκταση και λειτουργία της υφιστάμενης δραστηριότητας: «Μονάδα εναλλακτικής διαχείρισης στερεών αποβλήτων», στο 10o χλμ ΠΕΟ Θεσσαλονίκης- Κιλκίς (κλρ. 911.α - 911.β - 2327.α - 2327.β - 2328 - 2329 - 2330 και τμήμα του 911 αγροκτήματος Νεοχωρούδας, Δ.Ε. Καλλιθέας, Δ. Ωραιοκάστρου, Μ.Ε. Θεσσαλονίκης ΠΚΜ (ΠΕΤ:1909171827).
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
ΣΙΔΜΕΤΑΛ ΑΒΕΕ
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΖ2ΖΟΡ1Υ-ΚΨΘ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
6ΞΒΔΟΡ1Υ-2ΤΧ
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
3506
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
05/06/2020
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
218
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΝΑΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΝΑΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Ωραιοκάστρου
Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας
Νομαρχία
Θεσσαλονίκης
Χ (ΕΓΣΑ 87)
403125
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4505850
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
40.700460
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
22.855080
NATURA 2000
ΟΧΙ