← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Ψ4Ι5ΟΡ1Υ-Ι6Α
Αρ. πρωτοκόλλου
3923
Ημερομηνία Καταχώρησης
26-08-19
Θέμα
(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της πράξης με ΑΔΑ ΩΑ06ΟΡ1Υ-ΕΦ3: Ως προς το εμβαδό της αναγκαίας έκτασης κατάληψης από 194,24τ.μ. σε 198,00τ.μ. και τον πίνακα συντεταγμένων των κορυφών αυτής) Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του υφιστάμενου έργου: «Σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας, της εταιρείας COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. με κωδική ονομασία «ΛΕΥΚΙΜΗ Χ (1403121)», που βρίσκεται στη θέση «ΥΨΩΜΑ ΜΠΑΛΤΑΣ», Δήμου Σουφλίου, Π.Ε. Έβρου.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ψ4Ι5ΟΡ1Υ-Ι6Α/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Νέα άδεια
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 12η - Ειδικά έργα και δραστηριότητες
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
6
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Σουφλίου
Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Νομαρχία
Έβρου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
684313
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4544939
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
41.037370
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
26.194480
NATURA 2000
ΝΑΙ
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
1480