← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΩΧΥΒ4653Π8-Π18
Αρ. πρωτοκόλλου
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/64111/2037
Ημερομηνία Καταχώρησης
27-09-18
Θέμα
1) Ανανέωση (παράταση χρονικής διάρκειας ισχύος) και Τροποποίηση της υπ. αρ. 65473-11.8.1994 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Αυτοκινητόδρομος Νο 1: τμήμα Κατερίνη - Κλειδί» (όπως ισχύει), για την περιβαλλοντική αδειοδότηση:<br /> (i) του οριστικού σχεδιασμού των Α-Κ: Κορινού, Αιγινίου, Μακρυγιαλού<br /> (ii) του οριστικού σχεδιασμού του ΚΕΛΣ Κορινού<br /> (iii) των δεξαμενών κατακράτησης ρύπων των απορροών του αυτοκινητόδρομου στις Χ.Θ. 473+100 και 472+000<br /> <br /> 2) Ανανέωση (παράταση χρονικής διάρκειας ισχύος) και τροποποίηση της υπ. αρ. 66185-28.1.1998 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Σταθμός Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) Κατερίνης» (όπως ισχύει), για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του Κέντρου Ελέγχου Συντήρησης (ΚΕΛΣ) Κορινού
Φορέας έργου
ΥΠ.ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΧΥΒ4653Π8-Π18/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Όχι
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
65473
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
11/08/1994
Κατηγορία Εργου
A1
Ομάδα Έργου
Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
1
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Γραμμικό έργο εκτός ορίων Δήμου και εντός ορίων Νομού
Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας
Νομαρχία
Πιερίας
Περιφέρεια Γραμμικού Έργου
Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Γραμμικού Έργου
Πιερίας
NATURA 2000
ΟΧΙ
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
11187