← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΒΕΥΗΟΡ1Θ-852
Αρ. πρωτοκόλλου
4200
Ημερομηνία Καταχώρησης
01-02-13
Θέμα
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για το έργο «Μάντρα προσωρινής αποθήκευσης μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων υλικών, συγκέντρωσης & επεξεργασίας παλαιού σιδήρου και διαλυτήριου αυτοκινήτων» από την εταιρεία Θωμαδάκης Μανώλης & ΣΙΑ ΟΕ στη περιοχή Κοντομαρίου του Δήμου Πλατανιά Ν. Χανίων .
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Φορέας έργου
ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ Ο.Ε
Αρχείο
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΕΥΗΟΡ1Θ-852?.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Νέα άδεια
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Πλατανιά
Περιφέρεια
Κρήτης
Νομαρχία
Χανίων
Χ (ΕΓΣΑ 87)
487423.29
Υ (ΕΓΣΑ 87)
3929218.85
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
35.509070
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
23.862960