← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Ψ9ΩΟΟΡ1Φ-ΝΨΓ
Αρ. πρωτοκόλλου
οικ.21892
Ημερομηνία Καταχώρησης
01-02-18
Θέμα
Ανανέωση –Τροποποίηση - Συμπλήρωση της υπ’ αρ. 13883-15-09-2003 Απόφασης ΕΠΟ «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου ‘‘υφιστάμενη οργανωμένη τουριστική κατασκήνωση με την επωνυμία ‘ΑΚΤΗ ΚΑΡΔΑ’, 4**** αστέρων, δυναμικότητας 127 θέσεων (508 άτομα), εντός γηπέδου εμβαδού 26.046,00 τ.μ., στη θέση ‘Δασιά’, Δήμου Φαιάκων, Ν.Α. Κέρκυρας, ιδιοκτησίας CAMPCO AE.’’», λόγω αλλαγής της δυναμικότητας από 127 θέσεων (508 άτομα) σε 101 θέσεις και 26 οικίσκους (508 άτομα), χρήση υφιστάμενης γεώτρησης & φρέατος και συμπλήρωση των περιβαλλοντικών όρων λόγω αλλαγών στην κείμενη νομοθεσία.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Φορέας έργου
‘ΑΚΤΗ ΚΑΡΔΑ’ ιδιοκτησίας CAMPCO AE
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ψ9ΩΟΟΡ1Φ-ΝΨΓ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Όχι
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
2
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Δ. Κέρκυρας
Περιφέρεια
Ιονίων Νήσων
Νομαρχία
Κέρκυρας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
143077
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4400864
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
39.685690
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
19.840070
NATURA 2000
ΟΧΙ