← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΩΓΔ9ΟΡ1Φ-Α2Τ
Αρ. πρωτοκόλλου
8793/16
Ημερομηνία Καταχώρησης
01-02-18
Θέμα
«Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την Λειτουργία υφιστάμενης Ξενοδοχειακής Μονάδα 4**** δυνατότητα 98 κλινών, στη θέση ΒΑΡΒΑΣΗ, ΤΚ Καλαμακίου, ΔΔ ΛΑΓΑΝΑ, του Δήμου Ζακύνθου με διακριτικό τίτλο «ΚΛΕΛΙΑ» εκμεταλλεύτριας εταιρίας Γ.& Β ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ Ο.Ε.».
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Φορέας έργου
«ΚΛΕΛΙΑ» εκμεταλλεύτριας εταιρίας Γ.& Β ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ Ο.Ε.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΓΔ9ΟΡ1Φ-Α2Τ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Νέα άδεια
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
2
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Δ. Ζακύνθου
Περιφέρεια
Ιονίων Νήσων
Νομαρχία
Ζακύνθου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
227198.19
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4181072.63
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
37.738960
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
20.905860
NATURA 2000
ΝΑΙ