← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΨΓΠ0ΟΡ1Φ-ΘΕΜ
Αρ. πρωτοκόλλου
4776/16
Ημερομηνία Καταχώρησης
01-02-18
Θέμα
Ανανέωση –Τροποποίηση με αρ. πρωτ:14954-23-11-2001 Απόφασης Γ.Γ.ΠΙΝ: «Τουριστική μονάδα Γ΄ τάξης δυναμικότητας 128 κλινών στη θέση Διχάλια, του Δήμου Λειβάθους, Ν. Κεφαλληνίας, Ιδιοκτησίας της εταιρίας «Κόκκολης Επιλογές Α.Ε.».
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Φορέας έργου
«Κόκκολης Επιλογές Α.Ε.»
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΓΠ0ΟΡ1Φ-ΘΕΜ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Όχι
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
2
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Κεφαλονιάς
Περιφέρεια
Ιονίων Νήσων
Νομαρχία
Κεφαλληνίας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
195526.88
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4223254.57
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
38.108470
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
20.529200
NATURA 2000
ΟΧΙ