← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΒΕΦΙ0-ΑΦΧ
Αρ. πρωτοκόλλου
204098
Ημερομηνία Καταχώρησης
07-01-13
Θέμα
Θέμα : Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Νέα σιδηροδρομική γραμμή Νέα Καρβάλη – Τοξότες (για τη σύνδεση του σιδηροδρομικού δικτύου με τον εμπορικό λιμένα Καβάλας στη Νέα Καρβάλη)» Ν. Καβάλας – Ξάνθης.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ)
Φορέας έργου
ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε
Αρχείο
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΕΦΙ0-ΑΦΧ?.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Νέα άδεια
Κατηγορία Εργου
A1
Ομάδα Έργου
Ομάδα 12η - Ειδικά έργα και δραστηριότητες
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
Όχι
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Όχι
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
Όχι
Ένταξη στο EMAS
Όχι
Χωροθέτηση έργου
Γραμμικό έργο εκτός ορίων Νομού και εντός ορίων Περιφέρειας
Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Νομαρχία
Σε περισσοτερους από έναν Νομούς
Περιφέρεια Γραμμικού Έργου
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
NATURA 2000
Όχι
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
661