← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Ω56Τ4653Π8-ΠΙ9
Αρ. πρωτοκόλλου
οικ.13343
Ημερομηνία Καταχώρησης
20-03-17
Θέμα
"Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 186300-14.06.2011 ΑΕΠΟ, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 162890-21.07.2014 Απόφαση, για τη λειτουργία της βιομηχανίας παραγωγής κεραμικών προϊόντων της εταιρίας "ΚΕΒΕ ΑΕ", η οποία βρίσκεται στη Νέα Σάντα του ΔΔ Γαλλικού στο Δήμο Κιλκίς Ν. Κιλκίς"
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Φορέας έργου
ΚΕΒΕ Α.Ε.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω56Τ4653Π8-ΠΙ9/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Κατηγορία Εργου
A1
Ομάδα Έργου
Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Δ. Κιλκίς
Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας
Νομαρχία
Κιλκίς