← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
7ΦΑ8ΟΡ1Γ-ΣΞ4
Αρ. πρωτοκόλλου
11412
Ημερομηνία Καταχώρησης
01-02-17
Θέμα
Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, για το έργο : «Αναβάθμιση- εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου κέντρου εκπομπής με την κωδική ονομασία «ΨΑΚΑ» και κωδικό αριθμό θέσης 3006046 της εταιρείας DIGEA- ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε., στο Δήμο Ηγουμενίτσας της Π.Ε. Θεσπρωτίας».
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
Φορέας έργου
«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ» με διακριτικό τίτλο «DIGEA- ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.»
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΦΑ8ΟΡ1Γ-ΣΞ4/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Νέα άδεια
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 12η - Ειδικά έργα και δραστηριότητες
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Σουλίου
Περιφέρεια
Ηπείρου
Νομαρχία
Θεσπρωτίας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
189067.679
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4373678.282
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
39.459190
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
20.387960