← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
7ΜΥΟΟΡ1Φ-Κ12
Αρ. πρωτοκόλλου
166043 π.ε.
Ημερομηνία Καταχώρησης
01-02-17
Θέμα
Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων (τροποποίηση και αναδιατύπωση της υπ’ αριθμ. 4428-23-10-2009 Α.Ε.Π.Ο όπως αυτή τροποποιήθηκε και ανανεώθηκε με την υπ’ αριθ. 26246-608-27-04-2012 απόφαση) για την αναβάθμιση και λειτουργία σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ, όπου πραγματοποιείται από κοινού χρήση κατασκευής κεραίας με την εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε., με κωδική ονομασία «ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ - 1002938» o οποίος είναι εγκατεστημένος επί εδάφους στο ύψωμα “Γκούρα Βρύση – Κάτω Πάλλη”,Τ.Κ. Μάννας, Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Φορέας έργου
VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΜΥΟΟΡ1Φ-Κ12/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
Β4ΩΖ7Λ1-ΗΤΣ
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 12η - Ειδικά έργα και δραστηριότητες
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης
Περιφέρεια
Πελοποννήσου
Νομαρχία
Κορινθίας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
368355.185
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4203125.578
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
37.968830
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
22.502970