← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΩΚ5ΨΟΡ1Θ-ΓΟΟ
Αρ. πρωτοκόλλου
4367πε
Ημερομηνία Καταχώρησης
01-02-17
Θέμα
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία του έργου: «Υφιστάμενη<br /> Ξενοδοχειακή Μονάδα Κλασικού Τύπου 4*, 134 κλινών, με την επωνυμία HIGH<br /> BEACH HOTEL, ιδιοκτησίας ‘ΥΨΗΛΗ ΑΚΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ<br /> & ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ Α.Ε.’ με δ.τ. HIGH BEACH S.A., εκτός σχεδίου στην περιοχή<br /> Αλμυρόλακος, Δ.Ε. Μαλίων, Δήμου Χερσονήσου Π.Ε.Ηρακλείου»
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Φορέας έργου
ΥΨΗΛΗ ΑΚΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ Α.Ε.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΚ5ΨΟΡ1Θ-ΓΟΟ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Νέα άδεια
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Χερσονήσου
Περιφέρεια
Κρήτης
Νομαρχία
Ηρακλείου