← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΩΖΤΙΟΡ1Υ-Β9Γ
Αρ. πρωτοκόλλου
54
Ημερομηνία Καταχώρησης
01-02-17
Θέμα
2η Τροποποίηση της με αριθμό πρωτ.3764-14 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Βιομηχανική μονάδα επεξεργασίας και κατάψυξης οπωροκηπευτικών », της εταιρίας «ΕΣΚΑΡΚΟΜ Α.Ε.», ως προς την εγκατάσταση μονάδας (D.A.F.) στο σύστημα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων , η οποία είναι εγκατεστημένη στα Σεβαστειανά του Δήμου Σκύδρας Π.Ε. Πέλλας , και αύξηση μηχανολογική ισχύς από 2.629,6 KW. Σε 2.636,89KW.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
ΕΣΚΑΡΚΟΜ Α.Ε.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΖΤΙΟΡ1Υ-Β9Γ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
ΒΙΙ6ΟΡ1Υ-6Λ7
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Σκύδρας
Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας
Νομαρχία
Πέλλης
Χ (ΕΓΣΑ 87)
341464.65
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4515462.46
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
40.777460
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
22.123090