← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
64ΓΔΟΡ1Γ-ΩΙ6
Αρ. πρωτοκόλλου
58315
Ημερομηνία Καταχώρησης
12-05-16
Θέμα
: Τροποποίηση – Συμπλήρωση – Επικαιροποίηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Επιχείρηση κατασκευής δικτυών παραλλαγής, παραγωγής καλυμμάτων οχημάτων και παραγωγή χρώματος για δίκτυα ιχθυοκαλλιεργειών, της εταιρείας VALPAK Α.Ε. στη θέση «Τρέτιμος» της εκτός σχεδίου περιοχής της Δ.Ε. Δεσκάτης του ομώνυμου Δήμου της Π.Ε. Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». <br /> Φορέας του έργου : VALPAK Α.Ε.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
Φορέας έργου
VALPAK Α.Ε.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/64ΓΔΟΡ1Γ-ΩΙ6/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
403
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
390
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
Όχι
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Όχι
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
Όχι
Ένταξη στο EMAS
Όχι
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
128
Χ (ΕΓΣΑ 87)
311693.6139
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4419873.3961
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
39.910650
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
21.798700
NATURA 2000
Όχι
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
2826