← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
6ΦΑ44653Π8-0ΔΙ
Αρ. πρωτοκόλλου
18261
Ημερομηνία Καταχώρησης
12-05-16
Θέμα
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Δημιουργία οικισμού πρώτης κατοικίας στη θέση «Αγία Αικατερίνη» ή «Σκαφτά Χωράφια» Δημοτικής Κοινότητας Νεροκούρου Δημοτικής Ενότητας Ελευθερίου Βενιζέλου Δήμου Χανίων Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Φορέας έργου
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΣΤΟΝ Ν.ΧΑΝΙΩΝ
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΦΑ44653Π8-0ΔΙ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
401
Κατηγορία Εργου
A1
Ομάδα Έργου
387
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
Όχι
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Όχι
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
Όχι
Ένταξη στο EMAS
Όχι
Χωροθέτηση έργου
Γραμμικό έργο εκτός ορίων Δήμου και εντός ορίων Νομού
Περιφέρεια
31
Νομαρχία
666
Περιφέρεια Γραμμικού Έργου
31
Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Γραμμικού Έργου
666
NATURA 2000
Όχι
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
781