← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
7ΨΥΚ4653Π8-4ΙΩ
Αρ. πρωτοκόλλου
18951
Ημερομηνία Καταχώρησης
11-05-16
Θέμα
: Εφαρμογή του Άρθρου 2, παράγραφο 8γ. του Νόμου 4014-2011, για την παράταση ισχύος της με α.π. 12318-2.1.08 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) του υφιστάμενου ξενοδοχείου κλασσικού τύπου 5 (*), εγκεκριμένης δυναμικότητας 149 δωματίων (317 κλινών), με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑ ΠΑΛΛΑΣ VILLAGE» ιδιοκτησίας της ΦΙΛΟΞΕΝΟΣ ΠΟΥΡΝΑΡΗΣ Α.Ε. στη θέση «Ακτή Ελιάς» της εκτός σχεδίου περιοχής Δ.Δ. Νικήτης Δήμου Σιθωνίας Ν. Χαλκιδικής».
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Φορέας έργου
ΦΙΛΟΞΕΝΟΣ ΠΟΥΡΝΑΡΗΣ ΑΕ.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΨΥΚ4653Π8-4ΙΩ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
403
Κατηγορία Εργου
A1
Ομάδα Έργου
387
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
Όχι
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Όχι
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
Όχι
Ένταξη στο EMAS
Όχι
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
329
Χ (ΕΓΣΑ 87)
40.162225
Υ (ΕΓΣΑ 87)
23.726491
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
0.002440
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
19.512850
NATURA 2000
Όχι
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
999