← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
7ΒΟ8ΟΡ1Υ-ΝΘ3
Αρ. πρωτοκόλλου
2358/1834
Ημερομηνία Καταχώρησης
05-08-15
Θέμα
2η τροποποίηση, ως προς την διάρκεια ισχύος, της Α.Π. 1971-1242-26-04-2011, όπως αυτή τροποποιήθηκε αρχικά ως προς την επιβολή πρόσθετων περιβαλλοντικών όρων, με την υπ’ αριθ. 5006-1551-19-12-2013 Απόφαση έγκρισης του σχεδίου διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων για την εκμετάλλευση δύο όμορων λατομείων μαρμάρου εκτάσεως 88.435 τ.μ. και 86.652 τ.μ. και του χώρου απόθεσης στείρων υλικών σε κατά χρήση παραχωρηθείσα έκταση επιφάνειας 174.577 τ.μ. στη θέση «Στεγνό», στην περιοχή Τ.Κ. Μακρυχωρίου, Δήμου Νέστου, Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, από την ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. – ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΒΟ8ΟΡ1Υ-ΝΘ3/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
ΒΛΓ1ΟΡ1Υ-ΙΩΞ
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Νέστου
Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Νομαρχία
Καβάλας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
553004.1845
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4546682.2168
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
41.072230
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
24.632700