← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
7Ο9ΑΟΡ1Υ-ΥΚΘ
Αρ. πρωτοκόλλου
3423
Ημερομηνία Καταχώρησης
03-07-15
Θέμα
2η Τροποποίηση με Αριθμ. Πρωτ. 2922-26-04-2013 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας του θέματος από την ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.-Π.Κ.Μ ως προς την κτιριακή και μηχανολογική επέκταση της υφιστάμενης επιχείρησης > με την επωνυμία που βρίσκεται στο 2Ο χιλ. της Εθνικής Οδού Γιαννιτσών-Εδέσσης.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7Ο9ΑΟΡ1Υ-ΥΚΘ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
Ναι
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
Όχι
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Όχι
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
Όχι
Ένταξη στο EMAS
Όχι
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Έδεσσας
Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας
Νομαρχία
Πέλλης
Χ (ΕΓΣΑ 87)
363478
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4515452
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
40.781320
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
22.383850
NATURA 2000
Όχι
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
1057