← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
6Ι3Υ465ΦΘΗ-ΣΡ4
Αρ. πρωτοκόλλου
147996
Ημερομηνία Καταχώρησης
16-04-15
Θέμα
1. Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) του έργου «Ιόνια Οδός: Αντίρριο - Κεφαλόβρυσο (Νότιο Άκρο Παράκαμψης Αγρινίου», περιοχή Κλόκοβας, από τη Χ.Θ. 6+163.5 έως 11+827 (6+195.6 έως 11+552 αρχικά εγκεκριμένης χάραξης).<br /> 2. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 142128-25-07-2005 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) της ΕΥΠΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ, του έργου: «Ιόνια Οδός: Αντίρριο - Κεφαλόβρυσο (Νότιο Άκρο Παράκαμψης Αγρινίου)» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. οικ. 166145-13-02-2012 ΥΑ ΕΠΟ, ως προς το τμήμα από Χ.Θ. 5+104.5 έως 6+163.5 (5+104.5 έως 6+195.6 αρχικά εγκεκριμένης χάραξης) και Χ.Θ. 11+827 έως 14+904.4 (11+552 έως 14+904.4 αρχικά εγκεκριμένης χάραξης).
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Φορέας έργου
ΥΠ.ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ/ΓΓΔΕ/ΕΥΔΕ//Μ-Κ ΕΠΑ &ΙΟ
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6Ι3Υ465ΦΘΗ-ΣΡ4/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
ΒΕΥΑ0-Π49
Κατηγορία Εργου
A1
Ομάδα Έργου
Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Χωροθέτηση έργου
Γραμμικό έργο εκτός ορίων Δήμου και εντός ορίων Νομού
Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας
Νομαρχία
Αιτωλοακαρνανίας
Περιφέρεια Γραμμικού Έργου
Δυτικής Ελλάδας
Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Γραμμικού Έργου
Αιτωλοακαρνανίας