← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Β40ΖΟΡ1Φ-Λ7Ν
Αρ. πρωτοκόλλου
1294
Ημερομηνία Καταχώρησης
18-10-12
Θέμα
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) εργασιών εκμετάλλευσης και αποκατάστασης λατομείου εξόρυξης μαρμάρου έκτασης 45.310,00 τ.μ. της εταιρείας «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε.» στη θέση “Καρνεζαίϊκα” της Τ.K. Καρνεζαίϊκων της Δ.Ε. Ασίνης, του Δήμου Ναυπλιέων της Π.Ε. Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Φορέας έργου
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΕ
Αρχείο
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β40ΖΟΡ1Φ-Λ7Ν?.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Νέα άδεια
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Ναυπλιέων
Περιφέρεια
Πελοποννήσου
Νομαρχία
Αργολίδας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
415120.51
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4151199.78
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
37.506450
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
23.041340