← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Β40ΖΟΡ1Φ-Κ1Υ
Αρ. πρωτοκόλλου
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1254
Ημερομηνία Καταχώρησης
17-10-12
Θέμα
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Φωτοβολταικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 6,89724 ΜWe (29.989 Φ/Β πλαίσια X 230 We/ Φ/Β πλαίσιο) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας «SPES SOLARIS A.E.», στην θέση «Παληογάλαρα» της Τ.Κ. Στεφανίου της Δ.Ε. Τενέας του Δήμου Κορινθίων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Φορέας έργου
SPES SOLARIS AE
Αρχείο
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β40ΖΟΡ1Φ-Κ1Υ?.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Νέα άδεια
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Κορινθίων
Περιφέρεια
Πελοποννήσου
Νομαρχία
Κορινθίας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
395776
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4176660
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
37.733900
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
22.818890