← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Β40ΖΟΡ1Φ-Ν1Υ
Αρ. πρωτοκόλλου
1790
Ημερομηνία Καταχώρησης
16-10-12
Θέμα
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία της «Μονάδας Βιοαερίου, ισχύος 480 KW» της εταιρείας µε την επωνυμία «ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ Α.Ε.» (ΑΦΜ 998036320, Δ.Ο.Υ. Τρίπολης), που προτείνεται να εγκατασταθεί στην θέση “Μπέρμπερη” της Δ.Ε. Τρίπολης του Δήμου Τρίπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Φορέας έργου
ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ ΑΕ
Αρχείο
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β40ΖΟΡ1Φ-Ν1Υ?.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Νέα άδεια
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Τρίπολης
Περιφέρεια
Πελοποννήσου
Νομαρχία
Αρκαδίας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
359736.591
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4158328.773
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
37.563930
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
22.413530