← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
7ΔΦΧ0-ΞΞ5
Αρ. πρωτοκόλλου
176142
Ημερομηνία Καταχώρησης
19-11-14
Θέμα
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο:<br /> Aναβάθμιση Τμήματος της Υφιστάμενης Γραμμής Μεταφοράς (Γ.Μ.)150 kV Υ-Σ ΙΑΣΜΟΥ – Υ-Σ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ & Διασύνδεση με το ΚΥΤ Νέας Σάντας
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Φορέας έργου
ΑΔΜΗΕ Α.Ε
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΔΦΧ0-ΞΞ5/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Νέα άδεια
Κατηγορία Εργου
A1
Ομάδα Έργου
Ομάδα 11η - Μεταφορά ενέργειας καυσίμων και χημικών ουσιών
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
Όχι
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Όχι
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
Όχι
Ένταξη στο EMAS
Όχι
Χωροθέτηση έργου
Γραμμικό έργο εκτός ορίων Νομού και εντός ορίων Περιφέρειας
Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Νομαρχία
Σε περισσοτερους από έναν Νομούς
Περιφέρεια Γραμμικού Έργου
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
NATURA 2000
Όχι
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
441