← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Β410ΟΡ1Κ-ΞΕ7
Αρ. πρωτοκόλλου
Φ.4461/2895/12
Ημερομηνία Καταχώρησης
19-09-12
Θέμα
Τροποποίηση της αρ. πρωτ. Φ.4461/5971/2010 ΑΕΠΟ, κατόπιν αιτήματος μηχανολογικού και κτιριακού εκσυγχρονισμού ( ανέγερση εμπορικής αποθήκης ) για τη λειτουργία της υφιστάμενης δραστηριότητας της BIC ΒΙΟΛΕΞ που λειτουργεί στην οδό Αγ. Αθανασίου στην Άνοιξη Αττικής.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Φορέας έργου
ΒΙΚ ΒΙΟΛΕΞ
Αρχείο
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β410ΟΡ1Κ-ΞΕ7?.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Διονύσου
Περιφέρεια
Αττικής
Νομαρχία
Ανατολικής Αττικής
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
38.1295358
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
23.8486609