← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Β4Θ1ΟΡ1Υ-9Θ7
Αρ. πρωτοκόλλου
1611
Ημερομηνία Καταχώρησης
18-09-12
Θέμα
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τη «Μονάδα οστρακοκαλλιέργειας (μυδοκαλλιέργεια) δυναμικότητας 150 τόνων ανά έτος», στη θαλάσσια περιοχή του Βιστωνικού όρμου (Λάγους) πλησίον του Φαναρίου εντός των διοικητικών ορίων του Ν. Ροδόπης, από την «ΟΣΤΡΑΚΑ ΡΟΔΟΠΗΣ Ο.Ε.».
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
ΟΣΤΡΑΚΑ ΡΟΔΟΠΗΣ Ο.Ε.
Αρχείο
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β4Θ1ΟΡ1Υ-9Θ7?.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Κομοτηνής
Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Νομαρχία
Ροδόπης
Περιφέρεια Γραμμικού Έργου
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Γραμμικού Έργου
Γρεβενών
Χ (ΕΓΣΑ 87)
594231
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4537444
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
40.985286995707
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
25.121953783417