← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Β4Θ1ΟΡ1Υ-Λ3Ι
Αρ. πρωτοκόλλου
2196
Ημερομηνία Καταχώρησης
18-09-12
Θέμα
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο «Ανόρυξη και αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησηςστην περιοχή αγροκτήματος Φιλίππων Δήμου Καβάλας Ν. Καβάλας» το οποίο προτείνεταιαπό τον ομώνυμο Δήμο.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
Αρχείο
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β4Θ1ΟΡ1Υ-Λ3Ι?.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Νέα άδεια
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
Όχι
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Όχι
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
Όχι
Ένταξη στο EMAS
Όχι
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Δ. Καβάλας
Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Νομαρχία
Έβρου
Περιφέρεια Γραμμικού Έργου
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Γραμμικού Έργου
Γρεβενών
Χ (ΕΓΣΑ 87)
527293
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4540080
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
41.0251024
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
24.3386534
NATURA 2000
Όχι
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
3952