← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Β4Θ1ΟΡ1Υ-ΑΨΚ
Αρ. πρωτοκόλλου
3471
Ημερομηνία Καταχώρησης
18-09-12
Θέμα
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τη «Μονάδα οστρακοκαλλιέργειας (μυδοκαλλιέργεια) δυναμικότητας 120 τόνων ανά έτος», στη θαλάσσια περιοχή του Βιστωνικού όρμου (Λάγους) πλησίον του Φαναρίου εντός των διοικητικών ορίων του Ν. Ροδόπης, από την «Ε. Μάρκου & Σια Ο.Ε.».
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
Ε. Μάρκου & Σια Ο.Ε.
Αρχείο
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β4Θ1ΟΡ1Υ-ΑΨΚ?.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Κομοτηνής
Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Νομαρχία
Ροδόπης
Περιφέρεια Γραμμικού Έργου
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Γραμμικού Έργου
Γρεβενών
Χ (ΕΓΣΑ 87)
594371.840
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4538310.860
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
40.993078025665
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
25.123760273584