← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΒΛ4ΤΟΡ1Ι-ΔΔ3
Αρ. πρωτοκόλλου
610
Ημερομηνία Καταχώρησης
18-07-13
Θέμα
"Ανανέωση – Τροποποίηση - Eπαναδιατύπωση" της υπ.αρ. 97441/01 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων, της υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας ROBINSON CLUB, 4* δυναμικότητας 625 κλινών, στην θέση «Σιρήκαης», Δ.Ε. Ηρακλειδών, Δήμου Κω, νήσου Κω, νομού Δωδ/σου, ιδιοκτησίας ΔΑΙΔΑΛΟΣ A.E. (ROBINSON CLUB)<br /> <br /> Η τροποποίηση αφορά : 1) τον τρόπο υδροδότησης (αποκλειστικά από γεωτρήσεις) 2) τον τρόπο διαχείρισης υγρών αποβλήτων (άρδευση & υπεδάφια διάθεση) 3) επικαιροποίηση της ΑΕΠΟ με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
Φορέας έργου
ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΞΤΕ ΑΕ
Αρχείο
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛ4ΤΟΡ1Ι-ΔΔ3?.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Κω
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Δωδεκανήσου
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
36.758790
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
27.100910