← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΒΕΝΕΟΡ1Υ-ΤΑΧ
Αρ. πρωτοκόλλου
1612
Ημερομηνία Καταχώρησης
08-05-13
Θέμα
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία «Μονάδας οστρακοκαλλιέργειας με το σύστημα long line σε θαλάσσια έκταση 20 στρεμμάτων διαστάσεων (166,67×120)μ., δυναμικότητας 126 τόνων/έτος», στη θαλάσσια περιοχή Βάσοβας του όρμου Αγιάσματος του Δήμου Νέστου του Ν. Καβάλας, από την κα. Τσουτσούλη Μαρία του Χρήστου.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
Τσουτσούλη Μαρία του Χρήστου
Αρχείο
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΕΝΕΟΡ1Υ-ΤΑΧ?.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
Όχι
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Όχι
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
Όχι
Ένταξη στο EMAS
Όχι
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Νέστου
Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Νομαρχία
Καβάλας
Περιφέρεια Γραμμικού Έργου
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Γραμμικού Έργου
Γρεβενών
Χ (ΕΓΣΑ 87)
546837
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4530233
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
40.9244349983704
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
24.5580373918731
NATURA 2000
Όχι
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
6028