← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Β412ΟΡ1Γ-Ω5Α
Αρ. πρωτοκόλλου
40332/1851
Ημερομηνία Καταχώρησης
21-08-12
Θέμα
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Βιοτεχνία ανακύκλωσης πλαστικών» της «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Ε.Π.Ε.» η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στην ΒΙΠΕ Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
Φορέας έργου
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Ε.Π.Ε
Αρχείο
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β412ΟΡ1Γ-Ω5Α?.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Νέα άδεια
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Δ. Πρέβεζας
Περιφέρεια
Ηπείρου
Νομαρχία
Πρέβεζας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
215333.82
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4320376.57
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
38.988760
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
20.715190