← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Β41ΔΟΡ1Υ-ΨΛΝ
Αρ. πρωτοκόλλου
4814
Ημερομηνία Καταχώρησης
21-08-12
Θέμα
Ανανέωση - Τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για το έργο «Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης απορριμμάτων της 3ης Διαχειριστικής ενότητας (ΔΕ) ΠΕ Πέλλας».
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 3ης ΔΕ ΠΕΛΛΑΣ
Αρχείο
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β41ΔΟΡ1Υ-ΨΛΝ?.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Πέλλας
Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας
Νομαρχία
Πέλλης
Χ (ΕΓΣΑ 87)
367892.188
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4523817.479
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
40.857370
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
22.434370