← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Β413ΟΡ1Κ-Λ40
Αρ. πρωτοκόλλου
Φ 4353 / 2399 / ΠΕΡΙΒ-9 / 2012
Ημερομηνία Καταχώρησης
13-08-12
Θέμα
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη δραστηριότητα ανακύκλωσης (επεξεργασίας) αποβλήτων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών (ΑΕΚΚ) της εταιρίας ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. στο λατομείο Μαλακάσας, στη θέση “Μαυρινώρα” Δ.Ε. Πολυδενδρίου Δήμου Ωρωπού Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Φορέας έργου
ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.
Αρχείο
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β413ΟΡ1Κ-Λ40?.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Νέα άδεια
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Ωρωπού
Περιφέρεια
Αττικής
Νομαρχία
Ανατολικής Αττικής
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
38.22998196451699
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
23.85303497314453