← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Β40ΖΟΡ1Υ-Μ71
Αρ. πρωτοκόλλου
5509
Ημερομηνία Καταχώρησης
02-08-12
Θέμα
Ανανέωση/Τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 2318/1111/29-12-1999 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων της πλωτής μονάδας οστρακοκαλλιέργειας (μύδια) με το σύστημα «LONG-LINE» στο Τεμάχιο Π4, δυναμικότητας έως 110,4 τον./χρόνο, σε έκταση 20 στρεμμάτων στη θαλάσσια περιοχή Αλυκών Κίτρους Δήμου Πύδνας-Κολινδρού της Π.Ε. Πιερίας
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
ΑΦΜ Φορέα Έργου
046375036
Φορέας έργου
ΚΟΓΚΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ
Αρχείο
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β40ΖΟΡ1Υ-Μ71?.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Πύδνας - Κολινδρού
Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας
Νομαρχία
Πιερίας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
383273
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4471429
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
40.387880
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
22.626510