← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Β41ΘΟΡ10-Φ23
Αρ. πρωτοκόλλου
2781/116712
Ημερομηνία Καταχώρησης
01-08-12
Θέμα
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων από την ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΑΣΙΝΗ - ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗ στη θέση «ΣΠΗΛΙΑ» περιοχής Δροσάτου ΔΕ Ευπαλίου Δήμου Δωρίδας Ν. Φωκίδας.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
Φορέας έργου
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΑΣΙΝΗ - ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗ
Αρχείο
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β41ΘΟΡ10-Φ23?.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Νέα άδεια
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Δωρίδος
Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας
Νομαρχία
Φωκίδας
Περιφέρεια Γραμμικού Έργου
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Γραμμικού Έργου
Γρεβενών
Χ (ΕΓΣΑ 87)
321604.28
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4256328.98
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
38.44059823027831
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
21.958365440368652