← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Β40ΖΟΡ1Υ-ΥΥΞ
Αρ. πρωτοκόλλου
4233/12
Ημερομηνία Καταχώρησης
01-08-12
Θέμα
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία της μονάδας παραγωγής βιοαερίου από την επεξεργασία αποβλήτων (ετήσια παροχή αποβλήτων προς επεξεργασία 57.000 τόνοι) και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την καύση του παραγόμενου βιοαερίου (ισχύος 0,998 MWe), της εταιρίας με την επωνυμία «ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α. – ΤΖΙΑΚΑΣ Β. Ο.Ε.» και Διακριτικό Τίτλο «ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΝΙΓΡΙΤΑΣ Ο.Ε.», που θα εγκατασταθεί στο με αριθμό 353 εκτός σχεδίου αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Νιγρίτας, στο Δήμο Βισαλτίας, Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α. – ΤΖΙΑΚΑΣ Β. Ο.Ε. - ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΝΙΓΡΙΤΑΣ Ο.Ε.
Αρχείο
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β40ΖΟΡ1Υ-ΥΥΞ?.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Νέα άδεια
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Βισαλτίας
Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας
Νομαρχία
Σερρών
Χ (ΕΓΣΑ 87)
458552
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4530897
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
40.930730
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
23.509460