← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Β41ΓΟΡ1Υ-Θ05
Αρ. πρωτοκόλλου
4817/12
Ημερομηνία Καταχώρησης
27-07-12
Θέμα
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία του Εργοστασίου Κονσερβοποίησης Ιχθυηρών της εταιρίας με την επωνυμία «Κονσερβοποιία Βορείου Αιγαίου Α.Ε.Β.Ε.» με τροποποίηση της παραγωγικής διαδικασίας (30 τόνοι/ημέρα) και την προσθήκη α) της παραγωγής βιοαερίου από την επεξεργασία αποβλήτων (ετήσια παροχή αποβλήτων προς επεξεργασία 12.724 τόνοι) και β) της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την καύση του παραγόμενου βιοαερίου (ισχύος 0,250 MWe), που βρίσκεται εγκαταστημένη στη ΒΙΠΕ Σταυροχωρίου, στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
Κονσερβοποιία Βορείου Αιγαίου Α.Ε.Β.Ε.
Αρχείο
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β41ΓΟΡ1Υ-Θ05?.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Δ. Κιλκίς
Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας
Νομαρχία
Κιλκίς
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
41.0360705
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
22.79714830000000