← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Β4120-ΛΒ8
Αρ. πρωτοκόλλου
200858
Ημερομηνία Καταχώρησης
25-07-12
Θέμα
Μη-αναγκαιότητα τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων του τμήματος Μεταμόρφωση – Υλίκη του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ, για την εγκατάσταση και λειτουργία κτιρίου εξυπηρέτησης πελατών και θέσεων στάθμευσης στο χώρο του σταθμού διοδίων Αφιδνών.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ)
Φορέας έργου
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων / ΕΥΔΕ Μελετών-Κατασκευών Έργων Παραχώρησης Αττικής & Ιόνιας Οδού
Αρχείο
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β4120-ΛΒ8?.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Κατηγορία Εργου
A1
Ομάδα Έργου
Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Ωρωπού
Περιφέρεια
Αττικής
Νομαρχία
Ανατολικής Αττικής
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
38.18760110244859
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
23.844516277313232