← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Β4120-ΧΡ2
Αρ. πρωτοκόλλου
212468
Ημερομηνία Καταχώρησης
25-07-12
Θέμα
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία του εργοστασίου κοπής και επεξεργασίας μαρμάρων της εταιρείας ΜΑΡΜΑΡΑ ΝΤΖΟΥΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. που βρίσκεται στο 7ο χλμ. Ν.Ε.Ο. Λαμίας-Αθήνας στο Δήμο Λαμιέων, του Ν. Φθιώτιδας. <br /> <br />
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Διεύθυνση Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Θορύβου
Φορέας έργου
ΜΑΡΜΑΡΑ ΝΤΖΟΥΝΟΣ ΑΕΒΕ
Αρχείο
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β4120-ΧΡ2?.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Κατηγορία Εργου
A1
Ομάδα Έργου
Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
Όχι
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Όχι
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
Όχι
Ένταξη στο EMAS
Όχι
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Λαμιέων
Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας
Νομαρχία
Φθιώτιδος
Χ (ΕΓΣΑ 87)
363372.429
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4301668.267
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
38.8558500
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
22.4271300
NATURA 2000
Ναι
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
274