← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Β4120-ΥΟ8
Αρ. πρωτοκόλλου
210024
Ημερομηνία Καταχώρησης
25-07-12
Θέμα
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την υπό μηχανολογικό εκσυγχρονισμό, κτιριακή επέκταση και αύξηση δυναμικότητας επεξεργασίας γάλακτος βιομηχανία παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων της εταιρείας «ΤΥΡΑΣ Α.Ε» που λειτουργεί στο 5Ο χλμ. Τρικάλων - Πύλης.<br /> <br />
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Διεύθυνση Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Θορύβου
Φορέας έργου
ΤΥΡΑΣ ΑΕ
Αρχείο
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β4120-ΥΟ8?.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Κατηγορία Εργου
A1
Ομάδα Έργου
Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
Ναι
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
Όχι
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Όχι
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
Ναι
Ένταξη στο EMAS
Όχι
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Πύλης
Περιφέρεια
Θεσσαλίας
Νομαρχία
Τρικάλων
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
39.5252362
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
21.7175234
NATURA 2000
Όχι
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
59