← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Β41ΔΟΡ1Υ-Ε3Ο
Αρ. πρωτοκόλλου
4994
Ημερομηνία Καταχώρησης
24-07-12
Θέμα
Απόφαση Περιβαλλοντικών Όρων για την λειτουργία λατομείου αδρανών υλικών εμβαδού 48.752,38 τ.μ. (αρχικώς 70,323 στρέμματα), το οποίο ευρίσκεται εντός της λατομικής περιοχής αδρανών υλικών Νικήτης-Μεταγγιτσίου, στην θέση «Βραχωτό» Δ.Ε. Σιθωνίας, Τ.Κ. Μεταγγιτσίου, Δήμου Σιθωνίας Π.Ε. Χαλκιδικής. Φορέας έργου: «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Α.Ε.»
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
ΑΦΜ Φορέα Έργου
099146536
Φορέας έργου
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Α.Ε
Αρχείο
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β41ΔΟΡ1Υ-Ε3Ο?.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Νέα άδεια
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Σιθωνίας
Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας
Νομαρχία
Χαλκιδικής
Περιφέρεια Γραμμικού Έργου
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Γραμμικού Έργου
Γρεβενών
Χ (ΕΓΣΑ 87)
468591.87
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4458317.92
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
40.277336
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
23.632313
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
40.277336
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
23.632313