← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Β41ΘΟΡ1Κ-ΚΟΑ
Αρ. πρωτοκόλλου
Φ1073/3142
Ημερομηνία Καταχώρησης
20-07-12
Θέμα
Ανανέωση της ΑπόφασηςΈγκρισης Περιβαλλοντικών ΌρωνΓΓ Περιφέρειας Αττικής με αριθ. πρωτ. ΠΕΧΩ 4925/ΦΠΕΡΙΒ-5/10-12-2003 για την εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών έκτασης 206,68 στρ. και της Τροποποίησης αυτής με αριθ. πρωτ. ΠΕΧΩ 7457/13-12-2007 ως προς τα συνοδά έργα (εγκατάσταση αποθήκης εκρηκτικών υλών, εγκατάσταση αποθήκης καψυλλίων), από την εταιρία Γ.Μ.Ι. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΟΕ, εντός καθορισμένης λατομικής περιοχής αδρανών υλικών στη θέση Μερμυγκάρης (λατομικός χώρος 4) του Δήμου Κυθήρων, Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, νομού Αττικής
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Φορέας έργου
Γ.Μ.Ι. ΠΡΩTOΨΑΛΤΗΣ ΟΕ
Αρχείο
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β41ΘΟΡ1Κ-ΚΟΑ?.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
n
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
n
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
Όχι
Ένταξη στο EMAS
Όχι
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Κυθήρων
Περιφέρεια
Αττικής
Νομαρχία
Πειραιώς
Περιφέρεια Γραμμικού Έργου
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Γραμμικού Έργου
Γρεβενών
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
36.2291001
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
22.93665009999995
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
36.2291001
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
22.93665009999995
NATURA 2000
Όχι
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
6237