← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Β41ΙΟΡ1Θ-ΠΛΩ
Αρ. πρωτοκόλλου
2670
Ημερομηνία Καταχώρησης
19-07-12
Θέμα
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: “ Βελτίωση Περιφερειακής Δημοτικής οδού Δήμου Ανωγείων ’’, στο Νομό Ρεθύμνης.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Φορέας έργου
ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
Αρχείο
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β41ΙΟΡ1Θ-ΠΛΩ?.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Νέα άδεια
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Χωροθέτηση έργου
Γραμμικό έργο εντός ορίων Δήμου
Δήμος
Ανωγείων
Περιφέρεια
Κρήτης
Νομαρχία
Ρεθύμνης
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
35.247630
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
24.868940