← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Β41ΙΟΡ1Γ-ΦΧΒ
Αρ. πρωτοκόλλου
31225/1312
Ημερομηνία Καταχώρησης
19-07-12
Θέμα
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία εκτροφείου γουνοφόρων ζώων μινκ δυναμικότητας 8.000 ενήλικων ζώων (160 ισοδυνάμων), της εταιρίας «ΕΛΛΑΣ ΜΙΝΚ ΦΑΡΜ Α.Ε.» και την κατασκευή και λειτουργία μονάδας κατεργασίας γουνοδερμάτων (ξηραντήριο) στην εκτός σχεδίου περιοχή Ποριάς (Τ.Κ. Χιλιόδενδρου) του Δήμου Καστοριάς στο Ν. Καστοριάς. – Ομογενοποίηση – Κατάργηση όλων των προηγούμενων αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και τροποποίηση / συμπλήρωση περιβαλλοντικών όρων που αφορούν στο συγκεκριμένο έργο.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
Φορέας έργου
ΕΛΛΑΣ ΜΙΝΚ ΦΑΡΜ Α.Ε.
Αρχείο
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β41ΙΟΡ1Γ-ΦΧΒ?.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Νέα άδεια
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 7η - Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
Όχι
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Όχι
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
Όχι
Ένταξη στο EMAS
Όχι
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Δ. Καστοριάς
Περιφέρεια
Δυτικής Μακεδονίας
Νομαρχία
Καστοριάς
Περιφέρεια Γραμμικού Έργου
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Γραμμικού Έργου
Γρεβενών
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
40.4964744
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
21.2084594
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
40.4964744
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
21.2084594
NATURA 2000
Όχι
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
4412